Pågående samtal under de sista 15 minutes
Tid Anrop Grupp